Scientific Review
Engineering and Environmental Sciences
ISSN   1732-9353
eISSN  2543-7496Editorial Office E-mail
Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska
Vol. 28
2019
Issue 3(85)
Tytuł artykułu: Analiza pracy układu do retencji wody opadowej na terenie obiektu P+R w Warszawie

Autorzy (ORCID): FALACIŃSKI, P. (0000-0001-7090-5233), SZAREK, Ł.

Słowa kluczowe: retencja, deszcz miarodajny, analiza hydrauliczna, zagospodarowanie wód opadowych

Streszczenie: Spowolnienie odpływu oraz częściowe zagospodarowanie wód deszczowych to zagadnienie niezbędne z punktu widzenia odciążenia systemu kanalizacyjnego oraz poprawy warunków wodno-gruntowych. Jedno z możliwych rozwiązań tego problemu stanowi realizacja zbiorników retencyjnych, które gromadzą wody deszczowe (nawalne) i stopniowo odprowadzają je do sieci lub innego odbiornika. W artykule przedstawiono analizę pracy zbiornika retencyjnego, którego celem jest odebranie i zagospodarowanie wód deszczowych z wielopoziomowego obiektu Park & Ride.

DOI: 10.22630/PNIKS.2019.28.3.42

Cytowanie w stylu APA: Falaciński, P. & Szarek, Ł. (2019). Analiza pracy układu do retencji wody opadowej na terenie obiektu P+R w Warszawie. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 28 (3), 455-464. doi: 10.22630/PNIKS.2019.28.3.42

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Falaciński & Szarek, 2019), następne powołania: (Falaciński & Szarek, 2019)

Cytowanie w stylu Chicago: Falaciński, Paweł, Łukasz Szarek. "Analiza pracy układu do retencji wody opadowej na terenie obiektu P+R w Warszawie." Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 85 ser., vol. 28, nr 3, (2019): 455-464. doi: 10.22630/PNIKS.2019.28.3.42.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Falaciński, & Szarek 2019)

Cytowanie w stylu Bibtxt: Bibtxt_utf8_85art13pl.bib

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back